mandag 28. april 2008

Frioppgave

Dette er oppgave/innlegg som jeg har gjort og lagt inn for lenge siden. Men ettersom jeg greide å slette det på ett eller annet vis, måtte jeg bare prøve å skrive det så likt som mulig på nytt og legge det inn igjen her. Kjipt, men sånn kan det gå når man har minimal kunnskap om PC...

Besettelse

Vil ikke, kan ikke tilbake vende
Til det hjem fullt av besettelsens drag
Et hjem for udyr som de vil spenne
Der fortiden har talt og gjort sitt i bedrag

Men hva kan man forvente
Av besettelsens udyr som har falt?
På deg de ser med øyne så skremte
Hva var det som gikk så fryktelig galt?

Et rom, en stol og deg alene
Et mareritt, men ingen kan se
Et lys, men så langt borte i det fjerne
Så mørk der er i det glemte sted

Framtiden er uvitende, men likevel bevisst
Du er dømt til å være der, det vet du og alle
Og selv om det er så fryktelig trist
Er du «sinnsyk» og det må du la deg kalle

Innestengt, borte fra mennesker du savner og trenger
Men du er der du hører hjemme
Nei, ikke se tilbake lenger
Det er her du skal være, du er fremme

Du passer ikke inn blant de andre
Du er annerledes, det er det de sier
I en verden så problemløs, der skal du ikke vandre
«Vær stille, ikke si noe», du tier

Bortenfor de hinsides murer så streng
Danser de rundt i en blomstereng
Og stiller opp til de høyes krav
Og du, din bedrager, føler deg så verdiløs og lav

Utenfor, der lever rubiner og diamanter
Sammen i en sirkel så perfekt og tam
Å nei, du skal ikke være på disse kanter
Din fortid er fylt med egoisme og skam

De ser ned på deg, du skal for de andre bøye
Du hører ikke inn blant de høye
Til den rammedes familie du står i gjeld
Blant samfunnet stolte overhoder er du et symbol på skammen selv

Du hører sammen med din egen sort
Du vil bryte deg løs, og det så veldig fort
Men det som føre var forblir
Bena kan deg lenger ei holde, du fortsetter å sklir

Du som så liten er i en verden fylt av fordommer
Mindre enn de bortenfor murene, de perfekte skapninger
De som kan se tilbake uten anger, redsel og skam
De blir sett på som perfekte og snille lam

Vil ikke, kan ikke tilbake vende
Dine år har gjort deg til den du er
Sånne som deg vil umulig la seg temme
For dem er du en ulv uten fåreklær

Men hvordan kan de la være å se
At du, en uslepen diamant er så vakker
Jo, «for du er jo gal, glem ikke det!»
De som din type tilhører, de bærer tunge frakker

For du har gjort noe grusomt, du
Og for det må du straffes hardt
Og hjelpe deg hvis du noen gang tror
At du hører inn i vårt samfunn det spor

Du kan ikke klandre de andre, de svære
Det er her du hører til, du har vært slem
Uansett hva du sier, er du nå hvor du skal være
«I helvete», de gales hjem


Oppgaven var altså å finne noe å skrive om selv. Dette er et dikt jeg skrev ifbm. en eksamen. Jeg har valgt å ta for meg begrepet "fordommer" og jeg syns da at dette diktet passet godt til. Jeg er skråsikker på at de fleste har fordommer mot noe eller noen. Man kan ha fordommer mot en menneskerase og man kan "sette folk i bås" bare ved å se hvordan de kler seg. Jo, jeg tror de fleste kan kjenne seg igjen. Fordommer er frykten for det ukjente og frykt for noe man ikke har kunnskap om. Det er å gjøre seg opp en mening om noe før en er klar over relevant fakta om en sak eller hendelse. De bunner i individets anlegg, oppdragelse, livserfaring og vaner. Det er vanlig å ha fordommer mot noe eller noen fordi de/det eller noen av dets "slag" har påført en negative strømmer eller hendelser. Da kan det være lett å katigorisere at alt eller alle er slik, og man knytter negative tanker til dem. Det kan også ha sammenheng med livserfaring og interesser (man tror på det man vil tro på). Som sagt kan de bunne i oppvekst, altså i familiesammenheng. Gjerne blir vi påført meninger og tro fra foreldrene våre og dette følger oss fra barndommen. Mange kan sikkert huske fra da de var små og mor og far var de store heltene, fra den tiden da man så opp til de og alt de gjorde var riktig. Miljø og omgivelser er en faktor som er med på å skape oss som mennesker på en mer innflytelsesrik måte en mange kanskje er klar over. Vi ser ofte at mye av det vi gjør og de valgene vi tar, er et resultat av oppveksten vår. Det sier mye om hvilken innflytelse familien har på oss og da hvor viktig det er at vi lærer gode vaner, og hvor viktig det er at foreldrene setter ett godt eksempel. Vel, ikke alle blir oppdratt i den tro at man skal ha et åpent sinn og å være åpen for nye ting. Krig, folk som banker opp andre på gata og mobbing kan være et resultat av fordommer.

Et godt eksempel er filmen Crash. Her møter vi 16 forskjellig karakterer som enten har fordommer mot noe(n) eller som selv blir utsatt for undertrykking eller urettferdig behandling. Deres holdninger gjør at de møter kjinkie situasjoner, og på en eller annen måte møtes de. Det virket som om det var meningen at skjebnen skulle føre dem sammen, og at deres situasjon skulle møte en vegg slik at de selv kunne se
Jeg tror at det en eller annen dag vil slå tilbake på en på en eller annen måte.

onsdag 23. april 2008

Lyrikkoppgave


Halldis Moren Vesaas
- en representant for nynorsk språk og kultur
.
Vi var fire på gruppen som fikk i oppgave å lage en presentasjon om Halldis Moren Vesaas, og det gikk veldig greit med tanke på tiden vi fikk til disposisjon. Vi fikk samlet det viktigste om henne og fremførte på PowerPoint. Vi valgte å snakke litt om hennes liv generelt, om diktningen, barnebøkene og sakprosaen. Jeg hadde hørt om henne fra før og visste at hun har skrevet en del dikt, men utover det, lite.

Hun har skrevet utrolig mye; deriblant sakprosa og barnebøker men hun blir nok hovedsaklig husket for diktningen. Hun var også en kulturarbeider, gjendikter og oversetter. Hun ble født 18. november 1907 i Trysil og døde 8. september 1995 i Oslo. Hun var gift med Tarjei Vesaas og sammen hadde de to barn. Det som karakteriserer mange av Halldis dikt, er den tradisjonelle formen og handlingene om kvinneliv, kjærlighet, meningen med livet, etter hvert også døden. Hun brukte svært ofte personlige erfaringer og tanker da hun skrev. Hun tok opp tema som folk vanligvis ikke snakket om. Hun vant utallige priser og ble nominert til mange. Dette er noe av det vi presenterte forrige norsktime.

Det var en litt spesiell måte å jobbe på. Grunnen til at vi fikk så lite tid til å jobbe med det tror jeg er fordi at vi skal lære oss å samle det viktigste fra ulike kilder, jobbe effektivt og innarbeide gode arbeidsvaner. Utfallet blir selvsagt ikke like bra med mindre tid. Godt gruppesamarbeid er også avgjørende for at resultatet på en slik oppgave skal bli bra, og det er en fin egenskap å kunne jobbe med andre og dele ideer og tanker med andre mennesker. Det er nemlig noe som heter at "flere hoder tenker bedre enn ett". Noe som var negativt ved arbeidsmetoden var at jeg synes det var vanskelig å ta til seg stoffet når vi måtte gjøre alt så raskt. Dessuten blir det en del "klipp og lim" i forhold til den korte tiden vi har til disposisjon, og et viktig poeng er vel at vi skal lære å skrive med egne ord.
.
Avslutter med et dikt skrevet av Halldis Moren Vesaas selv. Det handler om at det viktige og det som virkelig gir mening med livet er den kjærligheten og forholdet mennesker har med hverandre.


Å vere i livet fra I ein annan skog, 1995

Dette: Å vere i livet,
open for alt ikring,
bunden med sterke røter
til menneske og til ting,
gi både hjarte og hender
i omsorg som aldri svik,
var det som gav meining til ferda di
og lét deg få kjenne deg rik.

Og den som er rik vil ha seg
eit hus som er såleis bygt
at alle som høyrer til huset
kjenner det godt og trygt,
og såleis at framande gjerne
kjem innom dørene der
og aukar den rikdom som finst der før
med alt det dei sjølve er.

Fattig var du om aldri
i livet du kjenne fekk
at mellom deg og dei andre
levande straumar gjekk
av tillit og varme som styrkte
kvart band som til livet deg batt,
og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp,
at meir enn du gav, fekk du att.


Kilder brukt til forberedelse av prosjekt: vesaas.no og wikipedia.org
Bildet er begge gangene (til blogging og gruppeprosjekt) hentet fra Google

mandag 14. april 2008

Har en drøm av Jørn Hoel

Har en drøm om å komme hjem
Dit ei framtid ennå bor
Har en drøm om å finne frem
Over ei mørklagt jord
Snart stiger sol et sted i øst
og i natt har ingen gitt deg svar
Men det finnes ei fattig trøst
Drømmen du alltid bar

Har en drøm om å høre tel
I en hverdag taus og grå
Har en drøm om at alt æ vil
finne en vei å gå
Snart stiger sol et sted i øst
alt vil være som det en gang va
Men det finnes ei fattig trøst
Drømmen du alltid bar

Et døgn går forbi
Du lever på lånt og kostbar tid
Mens et hjerte slår
og dagan går og går

Har en drøm om et ainna land
og en lengsel øm og stor
Har en drøm som e skrift i sand
Skreven med store ord
Snart stiger sol et sted i øst
Og en verden venter kald og klar
Men det finnes ei fattig trøst
Drømmen du alltid bar

Snart stiger sol et sted i øst
og i natt har ingen gitt deg svar
Men det finnes ei fattig trøst
Drømmen du alltid bar


Vi skulle altså skrive om en norsk sang som vi liker, og fordype oss litt i den. Jeg hører egentlig ikke så veldig mye på norsk musikk, så det var ganske vanskelig å finne noe som jeg likte, men valgte som du ser sangen Har en drøm av Jørn Hoel. Jeg synes sangen er ganske fin og spesiellt selve teksten. Han synger den på sin egen dialekt, altså nordlandsdialekta.

Jeg forsto oppgaven slik at vi skulle finne en dypere mening med sangteksten. Akkurat denne er ikke så rent enkel å analysere fordi det er brukt noe symboler og bilder, og jeg tror den kan tolkes på mange forskjellige måter men jeg har min måte å tolke den på. Jeg får med en gang inntrykk av at det er noen som har det tøft og som drømmer om noe bedre. Helt siden første gang jeg hørte den, har jeg forestilt meg en ung afrikansk kvinne fra et land hvor man sliter med mange samfunnsrelaterte problemer, slik som fattigdom, sult, dødelige sykdommer også videre. Landet hun kommer fra undertrykker kvinner sterkt som setter henne i en posisjon hvor det beste ville være å flykte. Hun har derfor måttet dra til et annet land, Norge. Hun har problemer med å passe inn og savner hjemlandet sitt veldig. Hun har kommet alene uten mye penger og kjenner ikke en levende sjel her. På grunn av dårlige muligheter for skole og utdanning i afrikanske land, møter hun hindringer med tanke på å skaffe seg jobb i Norge. Ordet "drøm" gjentas og det med at vedkommende bærer på en drøm. Jeg tror hun drømmer om å komme tilbake til hjemlandet sitt en dag, og hun lengter etter sin egen kultur og etter det å høre til en bestemt plass.

Som nevnt tror jeg at denne teksten kan tolkes
individuelt

torsdag 10. april 2008

Lyrikkoppgave

Minuttene

Vi er minuttene.
Hør som vi går!
Time for time.
År efter år.

Vi går som ebbe
og flo ved din strand,
Livsminuttenes
tidevann.

Hva fikk du levd i oss?
Hva fikk du gjort?
Uavbrutt renner vi
bort, bort.

Alltid en bølge
som ruller forbi:
det som bestandig blir
borte, er vi.

Riker går under,
og sekler tar slutt.
Ett blir tilbake:
ett levet minutt.

Det korteste var
hva de færreste rakk.
Tikk!, sa ditt pendelur.
Svarte du; takk!?.

Time for time
år efter år
renner minuttene.
Hør som vi går.

- André Bjerke

Da vi ble bedt om å blogge om et dikt vi liker, hadde jeg ikke noen spesielle favoritter så jeg begynte å lete på Internet da jeg kom over dette. Jeg liker det godt fordi det forteller oss at vi må ta vare på den tiden vi har, for den går så alt for fort. Mens vi angrer på ting vi ikke har fått gjort eller sagt, går minuttene og plutselig har man brukt masse tid på ting vi ikke kan få endret på. Poeten vil fortelle oss at vi ikke setter pris på den tiden vi har på jorden, og at vi sløser den bort på dumme ting. Har man gjort noe man ergrer seg over, skal man prøve å gå videre i livet og bruke tiden på en måte som gjør en lykkelig. Man skal selvsagt gjøre det beste ut av det som har skjedd, men ikke bruk livet på å angre. Jeg tror også det handler om at vi må ta sjanser og tørre å gjøre ting som vi ellers kanskje ikke hadde turt, for en dag kan det være for sent. Jeg mener han vil fortelle oss at vi må bruke den tiden vi har på jorden med fornuft og omtanke. Selvfølgelig angrer man på ting og det skjer ting i livet som gjør at det kan føles som at det står stille en stund, men ikke bruk masse tid på det og heller prøv å gå videre.

Bjerke bruker forskjellige elementer som symbol for minuttene. For eksempel: "Alltid en bølge som ruller forbi: den som bestandig blir borte, er vi." Dette er noe jeg likte svært godt ved diktet fordi det gir oss et slags bilde av tiden som "flyger forbi" i all hast. Bruken av virkemidler er svært god her. Et vers i diktet handler om at vi ikke kan stoppe tiden hvis det er noe vi vil forandre på, den vil fortsette å gå uavbrutt og derfor må vi gjøre det aller beste ut av alle slags situasjoner. En strofe som virkelig fanget min oppmerksomhet var "Hva fikk du levd i oss?". Dette er god bruk av ord og man får følelsen av at det er minuttene som prater til en; at man skal leve i nuet. Jeg er sikker på at dette diktet kan være en vekker for folk som "lever i fortiden", folk det står stille hos og som ikke greier å gå videre som følger av en eller flere hendelser som har skjedd i livet deres.

Så "Karpe diem", - grip dagen!

tirsdag 1. april 2008

Filmanalyse

Hei!

Ettersom jeg var bort da dere andre så Mannen som elsket Yngve har jeg tenkt til å skrive om en annen film. Jeg har sett så utrolig mange bra filmer så det er ikke enkelt å velge, men jeg har bestemt meg for å skrive om en som heter Honey. Vet at det er mange som har sett denne fra før, men for deg som ikke har gjort det; du kan jo lese om den her hvis du vil!


Honey Daniels har ventet hele livet på å få sitt store gjennombrudd som profesjonell Hip Hopdanser og koreograf. I mellomtiden jobber hun frivillig på det lokale ungdomssenteret hvor hun lærer bort Hip Hop til barn og ungdommer i New Yorks bakgater. Hun har problemer med å nå toppen men en dag blir hun oppdaget på det lokale utestedet hvor hun også jobber som bartender. Da er det den beryktede produsenten Michael Ellis som har fått et godt øye for henne og Honey blir tilbudt en jobb som hun straks takker ja til. Hun gjør det bra i bransjen og blir ganske fort forfremmet, men hun skal snart erfare at sjefen hennes prøver å utnytte henne, noe Honey nekter å akseptere og hun blir sparket. Hennes mor maser stadig om at hun burde satse på ballett i stede og hun er overbevist om at Hip Hopdansen ikke er den rette veien for henne. Honey velger likevel å overse dette og fortsetter å gjøre det hun elsker. Samtidig er ungdomssenteret i ferd med å falle sammen som fører til at hun snart blir tvunget til å skaffe ett nytt dansestudio, og finner seg selv i en økonomisk felle på grunn av at hun har mistet sin jobb. Honey bestemmer seg for å sette opp en stor danseforestilling for å samle inn penger til et studio og med kjærestens hjelp blir dette prosjektet gjennomført. Dette blir en stor hit og de får samlet nok penger til at barna kan få en plass å danse, og Honey starter sitt eget studio.

Vendepunktet i filmen er når Honey mister jobben som hun hele livet har drømt om og strevd hardt for å få. Jeg vil si det er da filmen virkelig "begynner", for det er da hun må ta et vanskelig valg som faller ned til at det hun tror på og står for; nemlig lidenskapen for dans og det å ikke la seg utnytte av andre. Hun hadde såpass mye selvrespekt at hun heller ga opp drømmen enn å "være noens dørmatte". Noe hun trodde hun ville bli lykkelig av, viste seg å slå feil. Hun oppdaget at å undervise barna og ungdommene på senteret ga henne mye mer lykke og tilfredsstillhet.

Grunnen til at jeg liker denne filmen så godt er at jeg rett og slett elsker musikal, sang og dansefilmer – det meste som har noe med dette å gjøre egentlig. Jeg synes dessuten aktørene er veldig flinke og spesiellt Jessica Alba (Honey Daniels), er en svært talentfull skuespillerinne og som gjør denne karakteren godt. Filmen handler i en dypere forstand om å følge drømmene sine på tross av at ting kanskje ikke går akkurat slik en hadde håpt og tenkt, og om å ikke la noen andre fortelle deg hva du skal gjøre, velge eller hvordan du skal være. En annen ting jeg liker godt ved filmen er at den viser hvor mange talenter det fins på gata. Disse barna og ungdommene som Honey underviser, har en helt fantastisk lidenskap for dans og man ser hvor lykkelige de blir bare de får danse. Disse er gjerne barn som sliter og dansen hjelper dem gjennom en hard værdag. I tillegg vil jeg nevne musikken som er presentert i filmen. Jeg likte sangene svært godt, og dette var definitivt med på å løfte den.

Kort oppsummert; en fin og inspirerende film om moral, drømmer og vennskap som passer til alle uavhengig av alder og kjønn og som jeg anbefaler på det sterkeste. Man må bare legge sin elsk på denne!

Frioppgave

Søt blanding?

Hva får du hvis du kombinerer jordbær og bringebær? Jeg fant tilfeldigvis en søt liten artikkel på dagbladet.no hvor de opplyser om at man har klart å blande jordbær (strawberry) og bringebær (raspberry) og resultat er rett og slett Strassberries! Nederlendere har allerede startet kommersiell produksjon av det, og dagligvarekjeden Waitrose i England har startet salget av dem. Her i Norge derimot, må vi nok nøye oss med de to hver for seg inntil videre, fordi man ikke har fått testet de nye bærene.

Dette er ikke en typisk artikkel som informerer om noe kjempeviktig, men jeg synes det er fint at man blir får vite om slike ting også. Man er kanskje lei av å lese mileslange artikler om politikk eller krig. Det er selvfølgelig viktigere å være informert om slike vide temaer, men av og til kan det være fint og kose seg med en litt mindre "viktig" artikkel informativt slik som denne. Med tanke på det skriftlige, så synes jeg den er godt skrevet språklig med god overskrift (Skjønner du bæret?), og vi får den viktigste informasjonen først etterfulgt av mindre viktig fakta slik som en artikkel skal bygges opp.

Også er det opp til deg om du vil stemme på at denne søtrøde kombinasjonen skal få plass i frukthyllen i butikkene her til lands ;)
Hvorfor feirer vi egentlig påske?

Jo, det er ett godt spørsmål som jeg ikke har tenkt til å svare på nå! Jeg kunne tatt meg bryderiet med å finne den religiøse eller bibelske grunnen til hvorfor vi setter påsken så høyt, men nå skal jeg bare ta meg ferie, slappe av, stå i alpinbakken og spise masse masse godteri! Det blir herlig. Kanskje du skal til varmere trakter eller er stuck med familien hele ferien - hva det enn måtte være så må du uansett kose deg og gjør det beste ut av alt før den plutselig er over :)(grunnen til at noen av innleggene er publisert så sent er at jeg har hatt problemer med å legge dem ut tidligere)